Home / Privacybeleid

Privacybeleid

Via onze webshop bieden wij allerlei diensten aan klanten en niet-klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

TripleClean Nederland BV, gevestigd aan Ambachtstraat 37, 7102 DW Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 Telefonisch +31 (0) 613 470 992
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur
 E-mail [email protected]
 Post TripleClean Nederland BV
Ambachtstraat 37
7102 DW Winterswijk

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het gebruik van onze  webshops laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.  Zo verwerken wij  je mailadres wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, een bestelling bij ons plaatst of contact met ons opneemt via ons contactformulier.

 

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam
 • Geslacht
 • IBAN
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze webshop aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Inloggegevens
 • NAW-gegevens ( naam , adres en woonplaats )
 • Schermnaam
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden

 • Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om je inschrijving voor ons lidmaatschap, onze community, het internetpanel of overige diensten zoals overstapservices te verwerken.
 • Om je klacht over een bedrijf of je reactie op een klacht te verwerken.
 • Om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering).
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om onze websites te verbeteren.
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Tripleclean verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Privacymaatregelen

Google Analytics beschermt de vertrouwelijkheid van Google Analytics-gegevens op verschillende manieren:

 • Volgens de Servicevoorwaarden van Google Analytics, waaraan alle klanten van Google Analytics zich moeten houden, is het verboden persoonlijk identificeerbare informatie (PII) naar Google Analytics te verzenden. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat alle gegevens die door Google kunnen worden gebruikt om een persoon redelijkerwijs te identificeren, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) namen, e-mailadressen of factureringsgegevens.
 • Google Analytics-gegevens mogen niet worden gedeeld zonder toestemming van de klant, behalve onder bepaalde nauw omschreven omstandigheden, zoals wanneer dit wettelijk noodzakelijk is.
 • Op beveiliging gespecialiseerde technische teams bij Google zorgen ervoor dat gegevens niet in gevaar komen door externe bedreigingen. Interne toegang tot gegevens (bijvoorbeeld door werknemers) is strikt gereguleerd en is onderhevig aan toegangsbeheer en -procedures voor werknemers

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TripleClean bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
Bewaartermijn: 5 jaar na geen gebruik te hebben gemaakt van onze diensten of webshop.

Reden: Het juist aanschrijven/aanspreken en factureren van klant/niet klant.

Google Analytics
Bewaartermijn: 38 maanden.

Reden: Het verbeteren van onze website en inzage in het gedrag van bezoekers. Het betreft het IP adres (anoniem

Facebook Messenger
Bewaartermijn: 3 maanden.
Reden: Om de communicatie te bevorderen en het terug koppelen van vorige gesprekken. (Wanneer je ons geliked hebt, blijven deze gegevens bij Facebook zolang je ons volgt en/of je een Facebook pagina hebt.)

Automatische incasso
Bewaartermijn: 1 maand naar beëindigen automatische incasso
Reden: Voor het evt. terugkeren of aanpassen van het abonnement.

De contactformulieren op onze website stuurt alle ingevulde informatie alleen naar ons e-mailadres [email protected]. Ons mailadres valt onder G-Suite en zal na het verzenden van het contactformulier je e-mailadres en naam opslaan. Tevens staan deze gegevens in ons mailprogramma Thunderbird opgeslagen. Zolang je geen bezwaar bij ons indient, zullen deze gegevens bij ons opgeslagen blijven.

De e-mailafhandeling wordt ook bewaard bij Sendgrid. Sendgrid bewaart e-mailberichtactiviteiten / metadata (zoals openen en klikken) gedurende 365 dagen. Ze slaan storingsberichten en spam-berichten (die inhoud bevatten) voor onbepaalde tijd op en ze bewaren minimale willekeurige inhoud samples gedurende 61 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal en automatische incasso betalingen (Ecurring) in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering, Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TripleClean gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen in onze webshop) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden.

Onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van anonieme cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TripleClean en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. TripleClean wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TripleClean neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzigingen. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van de TripleClean via de volgende gegevens:

 Telefonisch +31 (0) 613 470 992
Maandag 9:00 tot en met vrijdag van 9.00 tot 17
 E-mail www.tripleclean.nl
 Post TripleClean Nederland BV
Ambachtstraat 37
7102 DW Winterswijk

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 08 november 2018.

Wij maken gebruik van:

Facebook
Google
G-Suite
Sendgrid
Mailchimp
Thunderbird
Accountants en Adviseurs (Bij wijziging of verwijdering zullen wij dit bekend maken)